KINDERCURSUSSEN

Één van de belangrijkste doelen van Cultuurkoepel Vechtdal is om kinderen op de bassischool in hun vrije tijd én in hun leefomgeving kennis te laten maken met vormen van (amateur)kunst. Dit doen wij door het organiseren van tal van korte kindercursussen, ook wel ontdekcursussen genoemd, in de gemeente Hardenberg. Kinderen kunnen tijdens deze cursussen op een laagdrempelige manier, in hun vrije tijd, kennis maken met diverse vormen van (amateur)kunst. De cursussen worden tegen een laag tarief (ca. € 1,- per les) en vaak dicht bij huis geprogrammeerd. Zo kunnen zij kennis maken met muziekinstrumenten, dansvormen, toneel, beeldende kunstvormen of nieuwe media. Projectmatig worden ook 'cultureel erfgoed' en 'literatuur' geprogrammeerd. 

LOKALE (AMATEUR)KUNSTAANBIEDERS

Bij de programmering, ontwikkeling en uitvoering van de kindercursussen betrekken we bij voorkeur lokale (amateur)kunstaanbieders. Cultuurkoepel Vechtdal huurt deze aanbieders in voor de uitvoering van de korte lessenreeks, maar de aanbieders verzorgen onder hun eigen naam de cursus. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de lessen en kunnen enthousiaste kinderen de na afloop van de cursus verder willen, op basis van eigen ondernemersschap een vervolg bieden.

ONLINE INSCHRIJVEN

Twee keer per schooljaar start er een nieuwe cursusreeks, één in het voorjaar en één in het najaar. De cursussen worden ruim vooraf gepubliceerd op www.hardenbergkids.nl, waar kinderen zich online kunnen inschrijven. De lessen starten bij voldoende deelname. Iedereen die zich aanmeldt, ontvangt een bevestiging en bericht of de cursus start. Klik op de banner hier rechts om te kijken naar het actuele aanbod. 

IN EIGEN OMGEVING

'Meer kinderen in aanraking laten komen met vormen van kunst- en cultuur.' Dat is een belangrijk onderdeel van onze missie. Dit kan het beste in de eigen leefomgeving, dus midden in hun wijk of dorp. Daarom maken we voor de uitvoering van de lessen dan ook graag gebruik van ruimtes in basisscholen, wijkcentra, dorpshuizen en in multifunctionele centra. Wij denken hiermee ook een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de 'leefbaarheid' in de wijken en dorpen en vinden het fijn om kunst en cultuur op deze manier midden in de samenleving te plaatsen. 

WAT KUNNEN WIJ BETEKENEN?

Wij werken bij voorkeur vraaggericht en worden dan ook erg enthousiast van vragen omtrent 'culturele activiteiten voor kinderen'. Vervolgens gaan wij op zoek naar een passende programmering. Wij inventariseren uw wensen en combineren deze met de mogelijkheden binnen kunstdisciplines, onze kennis van het lokale (amateur)kunstcircuit en onze ervaringen in de markt. 

DOORLOPENDE LEERLIJN 

Ieder kind in de gemeente Hardenberg maakt op school kennis met diverse vormen van kunst- en cultuur door mee te doen aan culturele projecten. Deze projecten worden aangeboden en georganiseerd door twee culturele commissies: Stichting Kind & Cultuur en de Stichting Culturele Commissie Avereest. Zij stellen jaarlijks een programmaboekje samen waarin het culturele programma staat waar de scholen uit kunnen kiezen. Bij de organisatie en uitvoering wordt gebruik gemaakt van cultuureducatiegelden van overheid, provincie en gemeente. Cultuurkoepel Vechtdal sluit met naschoolse cursussen graag aan bij de binnenschoolse activiteiten waardoor er een verdiepende leerlijn kan ontstaan; binnenschools (kennismaking), naschools (oriëntatie) en amateurkunstcircuit (verdieping).