HET ONTSTAAN

In 2014 ontstond er in de gemeente Hardenberg ruimte om kunstzinnige vorming voor jeugd in de vrije tijd, met betrokkenheid van lokale partners, opnieuw te organiseren. De Bibliotheek ontwikkelde daartoe een plan en richtte een afdeling op die goed aansloot bij de visie, taakstelling en opdracht van de gemeente. Zo is Cultuurkoepel Vechtdal ontstaan. Een organisatie, onderdeel van Stichting Openbare Bibliotheken Hardenberg, die zich in de brede zin richt op de bevordering van deelname aan lokale (amateur)kunst.

ONZE DOELSTELLINGEN 

Als onafhankelijke netwerkorganisatie heeft Cultuurkoepel Vechtdal zich ten doel gesteld om kinderen van 1 t/m 18 jaar in de gemeente Hardenberg in hun vrije tijd én in hun eigen leefomgeving kennis te laten maken met vormen van (amateur)kunst. Dit kunnen vormen van muziek, toneel, dans, beeldende kunst, nieuwe media, literatuur en cultureel erfgoed zijn. We willen kinderen en jongeren stimuleren kennis te maken met deze kunstvormen en om daarbinnen hun eigen mogelijkheden, interesses en talenten te ontdekken. 

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Cultuurkoepel Vechtdal slaat graag een brug tussen vraag en aanbod, brengt op (pro)actieve wijze de vraag naar (amateur)kunst in kaart en ziet ook kansen in het leggen van stevige verbindingen tussen binnenschoolse en naschoolse kunsteducatie. Onze culturele activiteiten kunnen veel lokale organisaties en sectoren te versterken. Wij sluiten dan ook graag aan op een wensen vanuit basisscholen, het voortgezet onderwijs, wijk, buurt- en dorpsverenigingen, jeugdwerk, historische verenigingen, (amateur)kunstverenigingen, maatschappelijke organisaties en evenementen- en ondernemersverenigingen. Ook zien wij kansen om verbindingen te maken met andere, voor onze regio belangrijke sectoren, zoals recreatie & toerisme, natuur, industrie, techniek en sport. Van 1 workshop tot een korte cursus, van een themamiddag tot projectweek, de mogelijkheden om met onze activiteiten uw doelstellingen kracht bij te zetten zijn talrijk. Neem contact met ons op, wij informeren u graag persoonlijk!