Jong geleerd is oud gedaan, onbekend maakt onbemind…. In aanraking komen met kunst is voor iedereen en voor alle leeftijden belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling.

Jongeren (12 – 17 jaar) hebben passend bij hun leeftijd weinig interesse in alles; ook kunst en cultuur. Maar met onze cultuureducatie workshops weten wij ze toch elke keer weer te raken, te verrassen en soms, heel soms, durven ze toe te geven dat ze het leuk vonden.
Cultuurkoepel Vechtdal maakt zich er sterk voor dat jongeren in hun eigen leefomgeving in aanraking (blijven) komen met kunst en cultuur. Wij werken daarbij graag samen met het lokale voortgezet onderwijs, jeugdwerk en met jongeren zelf, maar bieden ook proactief culturele activiteiten aan.

CULTUUR ONDER SCHOOLTIJD

Cultuurkoepel Vechtdal organiseert voor het voorgezet onderwijs workshops, projecten en cultuurdagen onder schooltijd. In nauwe samenwerking met de CKV-docenten van de onderwijsinstellingen sluiten wij aan op de wens (doelstelling, thema of onderwerp) van uw onderwijsinstelling en/of uw leerlingen. Onze activiteiten en workshops bevatten eigentijdse en ook traditionele vormen van beeldende kunst, muziek, theater, dans, nieuwe media, techniek, literatuur en cultureel erfgoed. De lessen worden verzorgd door geschoolde kunstenaars en/of vakdocenten. Zij komen naar uw school toe of verzorgen de lessen op een culturele locatie in onze gemeente. Bij voorkeur werken wij bij de uitvoering van workshops zo veel mogelijk samen met vakbekwame kunstvakdocenten en culturele organisaties uit de Vechtdal-regio.

CULTUUR NA SCHOOLTJD

Ook na schooltijd zitten de jongeren én Cultuurkoepel Vechtdal niet stil! In hun vrije tijd brengen wij jongeren graag in aanraking met kunst en cultuur. Hiervoor werken wij samen lokale jongerenwerkers en ondersteunen lokale initiatieven die gericht zijn op jongeren. Denk bijvoorbeeld aan freerunnen en graffiti tijdens het evenement Hardenberg Freestyle NXT Level en aan een fashion- en een DJ-workshop in jongerencentrum Chill Out.

KUNSTKICK!

Jaarlijks verzorgen wij voor voortgezet onderwijsscholen in Hardenberg en Dedemsvaart KunstKick! KunstKick! is een aanbodsgerichte cultuurdag, waarop leerlingen bij verschillende culturele instellingen en/of pleisterplaatsen workshops volgen. Na twee workshops belanden zij in Theater de Voorveghter of Theater de Gashouder voor een afsluitende theatervoorstelling.

CULTUURGELDEN

Cultuurkoepel Vechtdal heeft zich sterk gemaakt voor een ruim aanbod van cultuureducatie activiteiten tegen een zo laag mogelijk tarief. Voor het relatief lage bedrag van € 5,- per leerling kunnen scholen activiteiten bij ons afnemen. Het kan zijn dat wij bij sommige vraaggerichte opdrachten niet kunnen vasthouden aan dit lage tarief bijvoorbeeld door materiaalhuur of docententarief. Hierover gaan wij met u in gesprek en zoeken samen naar mogelijkheden om de cultuureducatie opdracht wel plaats te laten vinden. Maak gebruik van ons aanbod!

CJP CULTUURKAART

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen met de CJP Cultuurkaart betalen voor activiteiten bij culturele organisaties. Met hun Cultuurkaart krijgen leerlingen CJP-korting. Aan de Cultuurkaart is jaarlijks een bedrag van minimaal € 5,- per leerling gekoppeld, beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. Het Cultuurkaart-tegoed kan worden uitgegeven bij aangesloten cultuur-aanbieders, zoals Cultuurkoepel Vechtdal!

 De voordelen van de CJP Cultuurkaart voor uw school!

  • U ontvangt minimaal € 5,- per leerling voor kunst- en cultuuractiviteiten.
  • U heeft gratis toegang tot CJP-kortingen voor uw leerlingen (bij eigen bijdrage Cultuurkaart-tegoed van € 10,-).
  • U heeft online inzicht in al uw uitgaven voor klassikale culturele activiteiten.
  • U kunt gebruik maken van voordelige tarieven voor groepsvervoer en verzekeringen.
  • U ontvangt CJP-korting en een CultuurWerkt!-abonnement voor docenten en onderwijsondersteunend personeel met de CJP/CultuurWerkt! Docentenpas.
  • U geeft samen met culturele instellingen een goede invulling aan het cultuuronderwijs voor jongeren.

De Cultuurkaart wordt ondersteund met een bijdrage financiering cultuuronderwijs door het ministerie van OCW. Lees meer over de CJP Cultuurkaart op https://www.cjp.nl/scholen/cjp-cultuurkaart/

ADVIES OP MAAT

Wilt u, vanuit jongerenwerk of een andere organisatie, cultuuractiviteiten aanbieden aan jongeren in de gemeente Hardenberg?
Bent u vakdocent op een voortgezet onderwijsinstelling in de gemeente Hardenberg en u wilt een cultuureducatie activiteit op uw school?
Neem dan contact op met onze Consulent Jongeren Conny Aalbers (0523-280016 of conny.aalbers@cultuurkoepelvechtdal.nl). Wij adviseren u graag!