CULTUUR ONDER SCHOOLTIJD

Wij vinden het belangrijk dat jongeren van 12-18 jaar ook na de basisschool in aanraking blijven komen met kunst en cultuur. In nauwe samenwerking met het voortgezet ondewijs organiseren wij daarom workshops en projecten die onder schooltijd plaatsvinden. Dat kunnen activiteiten zijn met eigentijdse vormen van muziek, dans, theater, beeldende kunst, nieuwe media, literatuur en cultureel erfgoed. Ons doel is om alle jongeren in de gemeente tenminste één keer per jaar te laten meedoen aan een culturele activiteit. De invulling van de activiteiten sluit aan bij de wens van een school. 

KUNSTKICK! EN CULTUURMIXDAG

Voor scholen in Hardenberg en Dedemsvaart organiseren we Kunstkick! Tijdens Kunstkick! volgen ze workshops op locaties van culturele instellingen en pleisterplaatsen en wordt de ochtend afgesloten met een theatervoorstelling in Theater de Voorveghter of Theater de Gashouder. 

Voor jongeren uit de 1e klas van het MBO organiseren we de Cultuurmixdag aan het begin van het schooljaar. Ze krijgen een rondleiding dor het LOC+ gebouw en volgen door het hele gebouw culturele workshops

NA SCHOOLTIJD

Ook na schooltijd willen we jongeren op een leuke en aansprekende manier met kunst en cultuur in aanraking brengen. We werken daarvoor samen met lokale jongerenwerkers en ondersteunen met onze activiteiten graag lokale initiatieven die gericht zijn op jongeren. 

ADVIES OP MAAT

Bent u vakdocent op één van de voortgezet onderwijsscholen in de gemeente Hardenberg? Vanuit het jongerenwerk of vanuit een andere organisatie geïnteresseerd in culturele activiteiten voor jongeren? Neem dan contact met ons op via info@cultuurkoepelvechtdal.nl

Onze mogelijkheden om een activiteit op een voor jongeren aansprekende manier in te vullen zijn groot. Enkele voorbeelden: sing- & songwriting, rap, spelen in een popband, gitaar, djembee, hip hop, graffiti, breakdance, streetdance, poëzie, spelen met woorden, illustratie, striptekenen, draw art, theatersport, camera acteren, scenes spelen, installatie bouwen, recycling art, kunstmachines, eigenzinnig filmpje, tekenanimatie, druktechnieken, textiel pimpen etc.

Wij adviseren u graag! 

Onze activiteiten sluiten altijd aan op een wens m.b.t. een doelstelling, thema of onderwerp van uw school of organisatie. Cultuurkoepel Vechtdal zet voor de uitvoering van de workshops bij voorkeur lokale docenten en culturele organisaties in.